Estetik och funktion - hand i hand.

Vardagsnära

arkitektur

Estetik och funktion
– hand i hand.

Vardagsnära

arkitektur

Bygga smart. Och konkurrenskraftigt.

Bygga smart. Och konkurrenskraftigt.

Det första boendekonceptet i BBauer kallar vi JES som står för Junior, Ensamstående och Senior. Vi kommer fylla på med fler boendekoncept med tiden. Den ursprungliga tanken till villa JES uppstod ur marknadsperspektivet – bygga smart, med kvalité till ett konkurrenskraftigt pris.

Behovet finns hos unga som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, ensamstående som lämnar ett större hus och vill finna alternativ till lägenhet och sist men inte minst seniorer som är en starkt växande kundgrupp.

Det första boendekonceptet i BBauer kallar vi JES som står för Junior, Ensamstående och Senior. Vi kommer fylla på med fler boendekoncept med tiden. Den ursprungliga tanken till villa JES uppstod ur marknadsperspektivet – bygga smart, med kvalité till ett konkurrenskraftigt pris.

Behovet finns hos unga som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, ensamstående som lämnar ett större hus och vill finna alternativ till lägenhet och sist men inte minst seniorer som är en starkt växande kundgrupp.