Villa JES

Den lilla villan som passar alla

Villa JES

Villa JES är ritat i en enkel vardagsarkitektur med många fina detaljer av Stefan Brechensbauer Arkitekt SAR/MSA och passar i alla miljöer och landskap. Husen går att få som friliggande, parhus och radhus. Dessa hus byggs i ett plan utan trappor och är handikappanpassade i detalj.

Villa JES

Villa JES är ritat i en enkel vardagsarkitektur med många fina detaljer av Stefan Brechensbauer Arkitekt SAR/MSA och passar i alla miljöer och landskap. Husen går att få som friliggande, parhus och radhus. Dessa hus byggs i ett plan utan trappor och är handikappanpassade i detalj.

Vi jobbar med en trästomme av lättbalk i kombination med cellulosaisolering, samt en diffusionsöppen konstruktion. Detta i kombination med att byggsystemet lägger stort fokus på lufttätheten i klimatskalet (provtryckning ingår) för att säkerställa rätt ventilationsfunktion, rätt energiåtgång samt en fuktsäker vägg och takuppbyggnad. Med detta i fokus möter vi framtidens allt hårdare krav på lägre energiförbrukning och förbättrat inomhusklimat.

Utöver husen som är funktionella i detalj och av god kvalité skapar vi en attraktiv boendemiljö med skyddande innergårdar och uteplatser.

Vår ambition med detta är att skapa ett varierat boende i rätt prisklass för många som inte behöver den stora bostadsytan och för att attrahera allt ifrån juniorer till seniorer.

Vi jobbar med en trästomme av lättbalk i kombination med cellulosaisolering, samt en diffusionsöppen konstruktion. Detta i kombination med att byggsystemet lägger stort fokus på lufttätheten i klimatskalet (provtryckning ingår) för att säkerställa rätt ventilationsfunktion, rätt energiåtgång samt en fuktsäker vägg och takuppbyggnad. Med detta i fokus möter vi framtidens allt hårdare krav på lägre energiförbrukning och förbättrat inomhusklimat.

Utöver husen som är funktionella i detalj och av god kvalité skapar vi en attraktiv boendemiljö med skyddande innergårdar och uteplatser.

Vår ambition med detta är att skapa ett varierat boende i rätt prisklass för många som inte behöver den stora bostadsytan och för att attrahera allt ifrån juniorer till seniorer.